Doelstelling

Het doel van de DANIËL praktijkgerichte Bijbelschool (DpB) is om geestelijk kader toe te rusten zodat men samen met hun pastor(s) de visie van hun gemeente kan (helpen) realiseren.

Het is van groot belang dat gelovigen die (zullen) worden belast met evangelisatie, leiderschap, prediking, pastoraat, onderricht, kringwerk, etc., een gedegen Bijbelse Toerusting krijgen.

(Gedegen = zuiver en van zeer goede kwaliteit).

Parsafellis

DpB is onderdeel van de visie van Parsafellis. Parsafellis is een netwerk van samenwerkende zelfstandige gemeenten. Parsafellis heeft geestelijke supervisie over kerkelijke Gemeenten, Bijbelscholen, Sociale-Maatschappelijke projecten en Zendelingen in Nederland, Suriname, Curaçao, Aruba en Frans Guyana.

Parsafellis betekent voortgaan onder de nieuwe zalving van God.

DpB is een opleiding waaraan kosten verbonden zijn. Deze kosten zijn bedoeld om de opleiding operationeel te houden, om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, om docenten schadeloos te kunnen stellen en om de visie van de Bijbelschool verder uit te breiden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie