Financieel jaarverslag 2018

Met genoegen presenteren wij hierbij het financieel verslag over 2018 waarin wij verantwoording afleggen over de financiën van onze stichting. In dit verslag komt de staat van baten en lasten met toelichting aan de orde.

Wij vertrouwen hiermee inzicht te geven in de financiële situatie van de Bijbelschool. De penningmeester is graag beschikbaar voor vragen via geven@danielpb.nl.

Alle lof aan onze God.