Uitgangstekst

“Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd.  Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. ”

Psalm 127:3-5 (NBG1951)

Iets voor mij?

Het doel van de DANIËL praktijkgerichte Bijbelschool (DpB) is om geestelijk kader toe te rusten zodat men samen met hun pastor(s) de visie van hun gemeente kan (helpen) realiseren.

Het is van groot belang dat gelovigen die (zullen) worden belast met evangelisatie, leiderschap, prediking, pastoraat, onderricht, kringwerk, etc., een gedegen Bijbelse Toerusting krijgen.

(Gedegen = zuiver en van zeer goede kwaliteit).

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie